praktisch

Praktische tips & informatie

Eerste bezoek

Bij een eerste bezoek wordt alles besproken wat betreft uren, frequentie, materiaal, enz. Voor de medicijnen en het materiaal voor wondzorg zorgt de patiënt zelf. De thuisverpleegkundige zorgt voor onder meer steriel materiaal zoals spuiten, naalden, pincetten, ed.

Met en zonder voorschrift

Voor alle verpleegkundige zorgen is een voorschrift vereist behalve voor hygiënische zorgen. Deze aanvraag wordt door ons rechtstreeks aan uw mutualiteit overgemaakt, die ons daarna vergoedt voor de geleverde prestaties. De frequentie van deze zorgen zijn afhankelijk van de score via de Katz-schaal (bepalingen van het RIZIV).

Overzicht prestaties

Sinds oktober 2015 zijn we wettelijk verplicht u maandelijks een overzicht te overhandigen van de geleverde verpleegkundige verzorgingen. U mag dit vrijblijvend bewaren.

Speciale voorzieningen

Indien de patiënt meer afhankelijk is, kunnen we beroep doen op materiaal zoals bv tillift, ziekenhuisbed, anti-decubitusmatras, urinaal, bedpan, toiletstoel, enz. Hierdoor verhogen we het comfort van de patiënt zodat hij of zij zo lang als mogelijk thuis kan blijven.

Mutualiteiten & betalingen

Wij werken voor alle mutualiteiten en dit volgens de derdebetalersrekening. Als u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds worden de kosten rechtstreeks aan deze in rekening gebracht. U betaalt dus in feite niets. Het enige wat wij nodig hebben is uw identiteitskaart zodat we die kunnen inlezen en een voorschrift van de huisarts of specialist betreffende de te leveren prestaties.